Ontwikkeling van de ‘Meegroeiende leerlingenset’

Luminoxx ontwikkelt in dit project een verstelbare leerlingenset bestaande uit een schoolstoel en –bank voor bassischoolleerlingen.  Huidig schoolmeubilair voor basisschoolleerlingen is niet verstelbaar maar wordt doorgaans per leeftijd/lengtecategorie aangeboden en door scholen afgenomen. Dit leidt ertoe dat basisscholen vaak meer schoolbanken en –stoelen op voorraad (moeten) hebben dan dat er leerlingen zijn. Door de ontwikkeling van een meegroeiende leerlingenset wordt het voor basisscholen mogelijk per leerling 1 set van een schoolbank en –stoel te hebben die zij gedurende de gehele basisschooltijd kunnen gebruiken. Een ander onderscheidend element van de leerlingenset is dat de set geheel uit recyclebaar materiaal (en bij voorkeur geproduceerd uit materiaal met een biologische oorsprong zoals bioplastics) bestaat. Binnen het project zal een protoype van de leerlingenset worden ontwikkeld die vervolgens in de praktijk zal worden getest. Voor de ontwikkeling van de leerlingenset heeft Luminoxx een subsidie ontvangen vanuit de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA).

Materiaal

Afmeting